Integrace systémů

Integrace uživatelů

  • SSO s využitím služeb LDAP, ActiveDirectory apod.

Standardní výměna dat s okolními systémy

  • využití externích IS jako zdrojů dat – číselníků pro metadata
  • procesně orientovaná integrace s využitím webových služeb – možnost tvorby komplexních procesů s prostupem do dílčích IS organizace (BPM, BPEL)
  • podpora flexibilních výstupů z procesů v DMS – generování formulářů a tisků (.pdf, .csv, Web. služby…)

Juli 2015 im tipps zum schreiben einer hausarbeit rahmen des lernfestivals vor vier grundschulklassen aufgefhrt.