Projekt APLIS DMS

Projekt je financováný Evropskou unií

Název projektu:
aplis DMS

Registrační číslo:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000332

Realizace:
1.3.2016 – 31.12.2018

Informace o projektu:
Aplikace, s pracovním názvem aplis DMS, bude komplexní elektronická kancelář podporující oběh a práci s elektronickými dokumenty. Umožní okamžitý pohled na dokumenty a stav jejich zpracování. Nabídne bezpečné úložiště pro evidenci dokumentů a zpráv, které ve firmě vznikají nebo do firmy vstupují z různých zdrojů (pošta, email, datová schránka, webový vstupní formulář umístěný na firemních stránkách). Bude mít přednastaven třídící proces a oběh přijatých dokumentů včetně schvalovacího procesu (workflow). Aplikace bude vytvořena a provozována jako cloudové řešení. To znamená, že aplikace bude provozována v našem datovém centru a klienti budou k řešení přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče, tabletu či mobilního telefonu.

Our performers will solve problems of absolutely https://domyhomework.guru any subject and discipline, either technical ones, or humanitarian.