Datové schránky

Komunikace skrze datovou schránku má podobný charakter jako doporučené psaní a je jeho elektronickým ekvivalentem. Datová schránka zajišťuje věrnou identifikaci odesílajícího subjektu. Dokumenty jsou prostřednictvím datových schránek doručovány ve formě datové zprávy. Systém datových schránek k datovým zprávám dodává časová razítka a jejich identifikaci, díky čemuž je možné prokazatelně i v budoucnu ověřit originalitu, původ a čas odeslání datové zprávy.

abcSuite zajišťuje potřebnou funkcionalitu pro zajištění komunikace ePodatelny s Informačním Systémem Datových Schránek (ISDS), který vychází ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dále zajišťuje převzetí dokumentů z datové schránky, automatické ověřování platnosti přijatých elektronických dokumentů (elektronických podpisů a časových razítek) a případné automatické rozřazení na příslušné organizační jednotky podniku.

datove schranky schema