Studie českého průmyslu H1/2017

22.6.2017

aplis.cz, jakožto Generální partner Konference Setkání lídrů průmyslu a dopravy 2017, se významně podílel na vytváření analytické Studie českého průmyslu H1/2017. Studii připravila společnost CEEC Research, která je přední analytickou a výzkumnou institucí se zaměřením na ekonomiku zemí střední a východní Evropy.

Studie mapuje vybrané aspekty míry zavedení Průmyslu 4.0 a prostřednictvím názorů předních osobností českého průmyslu, vědy a výzkumu popisuje nutné kroky, které je potřeba učinit pro úspěšnou implementaci Průmyslu 4.0 v České republice. Tato významná analýza průmyslu byla zpracována na základě podkladů získaných od 202 klíčových představitelů vybraných průmyslových firem. Potřebné údaje byly získávány formou osobních či telefonických interview.

Touto cestou patří poděkování všem představitelům průmyslových firem, kteří ochotně poskytli potřebné informace pro zpracování této Studie, dále zástupcům vlády, představitelům klíčových svazů a komor a osobnostem z akademického prostředí.

Pro Vaši informaci zde uvádíme kompletní znění Studie českého průmyslu H1/2017.

At least as any country that has majority of her https://pro-essay-writer.com/ populace educated assuredly overcomes the risk of underdevelopment and job insecurity.