O společnosti

Společnost aplis.cz, a.s poskytuje produkty a služby v oblasti informačních technologií od roku 1995. Již od svého založení se orientuje na vývoj a dodávku bezpečných a spolehlivých řešení postavených na databázi Oracle. Na základě své produktové platformy abcSuite nabízí profesionální řešení jak pro oblast veřejné správy, tak i pro oblast komerční sféry. Současně pokrývají tato řešení celý životní cyklus dokumentů, to znamená správu dokumentů od vstupu do organizace, přes evidenci, elektronické zpracování a řízený oběh až po jejich bezpečné uložení, archivaci  a případně i skartaci, samozřejmě ve shodě s platnou legislativou.

aplis.cz, a.s. poskytuje rovněž širokou škálu profesionálních a vysoce odborných služeb. Tyto služby zahrnují technologické konzultace a služby správy a dohledu nad svěřenými systémy.

V rámci realizace všech projektů je kladen vždy vysoký důraz na zvyšování kvality a spokojenosti zákazníků, což vedlo k nutnému rozhodnutí získat potřebné certifikáty pro vývoj i implementaci a vyhovět tak vybraným platným mezinárodním standardům.  V současné době jsme držiteli certifikátů dle mezinárodních norem ISO 9001:08 pro systém jakosti a kvality managementu,  ISO 27001:13 pro systém managementu bezpečnosti informací, dále jsme získali certifikáty ISO 21500:12 – Project managementpro řízení projektů a 31000:09 - Risk Management – pro řízení rizik.  Certifikace  byla provedena akreditovanou společností TAYLLOR & COX, s.r.o. Platforma abcSuite byla touto společností rovněž certifikována jako vhodný produkt splňující požadavky vyplývající z norem ISO 14721:12 (Open Archival Information System) pro vývoj, implementaci, udržování a podporu OAIS a ISO 16363:12 (Trustworthy Digital Repository) pro vývoj, implementaci, udržování a podporu důvěryhodných úložišť.

We can assure you that our authors will successfully solve tasks of any difficulty and in see this webpage the shortest possible timeframes.