Kontaktní centrum

5. Kontaktní centrum je efektivním nástrojem pro správu a  řízení kontaktů a vztahů se zákazníky, dodavateli, partnery a dalšími subjekty. Kontaktní centrum integruje nestrukturovaná data organizace a vytváří vazby mezi různými typy dokumentů uložených v centrálním úložišti – Document Management System. Současně sjednocuje veškeré informace o firmách, osobách a událostech (kontaktní údaje, emailovou komunikaci, smlouvy, zápisy z jednání, apod.) do jednotného prostředí. Přístup ke všem funkcím kontaktního centra je umožněn prostřednictvím webového prohlížeče.

Kontaktní centrum má možnost integrace s telefonní ústřednou. Dále využívá webového emailového klienta, který umožňuje nastavení centrální správy a skupinové sdílení firemní emailové komunikace. Vestavěný modul kalendářů centralizuje veškeré záznamy o schůzkách, událostech atd. V rámci kontaktního centra lze ukládat také informace o průběhu různých událostí.

Die schler besuchen eine auffhrung, nehmen an workshops teil, erhalten eine fhrung durch die staatstheater und zeigen die ergebnisse des projektes https://best-ghostwriter.com in einer werkstattprsentation.