Workflow

Workflow umožňuje řízení procesů související se zpracováním  a oběhem dokumentů. Podporuje komplexní řízení a automatizaci administrativních procesů spojených s dokumenty, tj. řešení identifikace, evidence, oběhu, schvalování, vyřizování, ukládání, vyřazování, archivace a dalších činností.

V rámci workflow lze definovat např. dodržování nastavených pravidel, časových lhůt, sledovat zastupitelnost jednotlivých pracovníků, plnění úkolů, delegování odpovědnosti, hlášení problémů. Současně je zajištěna distribuce potřebných dokumentů, úkolů a souvisejících informací.

Pomocí workflow lze zefektivnit (urychlit, zjednodušit) administrativní činnosti, o jednotlivých stavech činností (schvalování, připomínkování, atd.) jsou uchovávány detailní záznamy, které umožňují auditovat průběh procesu dokumentu.

workflow faktury

Our company https://writemypaper4me.org is a professional in providing japanese homework help, writing diplomas, term papers, essays, examinations, dissertations, etc.