Odborný seminář GDPR V PRAXI

GDPR v praxi je odborný seminář ve věci nařízení GDPR, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018. Vyhovět všem náročným podmínkám nařízení GDPR si vyžádá řadu opatření organizačního, procesního i technického charakteru. Součástí tohoto úsilí bude úprava či vytvoření řady vnitřních organizačních předpisů. Vzhledem k tomu, že jde o práci s informacemi, hraje významnou roli při splnění požadavků GDPR i účelné využití informačních technologií a systémů.

Na odborném semináři GDPR se dozvíte, jaké změny nařízení přináší, a provedeme Vás od výkladu teoretických požadavků nařízení GDPR až po jejich převedení do praxe. Vysvětlíme Vám nezbytné kroky, nutné ke splnění základních bodů tohoto nařízení, a nasměrujeme Vás na možné metodiky jejich dodržení v praxi. To znamená, že vám problematiku GDPR srozumitelně vysvětlíme nejen z hlediska teorie, ale vše si rozebereme i na konkrétních příkladech, abyste věděli, jak postupovat v praxi.

GDPR
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli General Data Protection Regulation – zkráceně GDPR) je dosud nejucelenějším souborem pravidel v této oblasti. Nová úprava platí již od 25. května 2018 a dotkne se takřka všech institucí – od úřadů přes operátory a banky až po e-shopy. Legislativa s sebou navíc nese i riziko vysokých pokut.

Cílová skupina

/ Ředitelé a manažeři
/ Právní poradci a personalisté
/ Správci dat, databází, operátoři
/ Vedoucí IT, bezpečnosti, marketingu
/ Statutární orgány společnosti a prokuristé
/ Úředníci veřejné správy, neziskových organizací
/ Pověřenci pro ochranu osobních údajů | Data Protection Officer (DPO)

Místo a čas konání

9:00 – 17:00

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25
118 31  Praha 1

CENA

4 750,- Kč (bez DPH)

Nejbližší termíny

Červen
28.6.

Program:

dopoledne

PRÁVNÍ ÚPRAVA GDPR:

 • GDPR a vztah k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Možné dopady nedodržení povinností, sankce za nesplnění povinností dle GDPR.
 • Terminologie (osobní údaj, subjekt údajů, správce, zpracovatel atd.).
 • Práva a povinnosti dle GDPR (právo na informace, právo na výmaz, nové souhlasy, právo na přenositelnost, povinnost hlášení incidentů, pověřenec pro ochranu osobních údajů atd.).
 • Nařízení e-Privacy – připravovaná nová specifická úprava soukromí v online sféře
 • Doporučení pro realizaci změn.

POSTUP PRO IMPLEMENTACI GDPR:

 • Přehled fází projektu implementace z pohledu společnosti/podnikatele.
 • Srovnání výhod a nevýhod outsourcingu/implementace z vlastních zdrojů.
 • Podrobný rozbor jednotlivých fází projektu implementace.
 • Upozornění na kritické body implementace.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Účel institutu.
 • Postavení úlohy pověřenců a požadované znalosti.
 • Jak být pověřencem: audit, komunikace, činnosti.
 • Předpoklady pro výkon funkce pověřence.
 • Práva a povinnosti pověřence.
 • Odpovědnost pověřence.

odpoledne

POSTUP PRO IMPLEMENTACI GDPR:

 • Podrobný rozbor jednotlivých fází projektu implementace
 • Provoz agendy GDPR

PŘÍPADOVÁ STUDIE 1: Ukázka postupu implementace GDPR na modelové IT společnosti.

PŘÍPADOVÁ STUDIE 2: Ukázka postupu implementace GDPR na modelové výrobní společnosti.

PŘÍPADOVÁ STUDIE 3: Ukázka postupu implementace GDPR na modelové stavební společnosti.

PŘÍPADOVÁ STUDIE 4: Ukázka postupu implementace GDPR na modelové dopravní společnosti.

GDPR CERTIFIKACE:

/ Délka: 90 min.
/ Výběr správné odpovědi.
/ Formát: papírový test.
/ Min. úspěšnost: 60 %, tj. 45 otázek z 75.
/ Knihy a elektronické pomůcky u zkoušky nejsou povoleny.

Poznámka:

• Podkladové materiály pro každého účastníka.
• Zajištění občerstvení v průběhu celého dne.
• Harmonogram a organizace: 9 – 17 hod.
• Kurz nevyžaduje vstupní předpoklady.
• Kombinace výkladu, cvičení a praktických ukázek.

Registrace

Podrobnější informace Vám budou zaslány na e-mail.

Lektoři:

RNDr. Igor Němec

Igor Němec v letech 1991 až 1993 působil jako ministr české vlády, podílel se na přípravě zákona o státní kontrole, který platí dodnes. Zabýval se přípravou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě a transformací tehdejšího ministerstva státní kontroly do tohoto úřadu.
V letech 1993 až 1996 působil ve funkci ministr – vedoucí Úřadu vlády ČR. Zároveň byl jmenován předsedou Rady vlády pro vědu a výzkum.
Od roku 1996 do roku 1997 pracoval jako předseda Úřadu pro státní informační systém. V letech 1997 se stal poslancem Parlamentu ČR.
V červenci 2002 byl zastupitelstvem zvolen primátorem hlavního města Prahy.
V srpnu roku 2005 Igora Němce zvolil Senát novým předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Do svého druhého funkčního období Igora Němce zvolil Senát opět předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů. Volbu potvrdil prezident republiky oficiálním jmenováním. Své staronové funkce se I. Němec ujal 1. září 2010.
Nyní pracuje jako poradce a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR a DPO v rámci GDPR Solutions a.s..

Petar P. Stanchev, Ph.D.

V prvních 10 letech své profesní dráhy se věnoval firemnímu bankovnictví, financování technologií, financování mezinárodního obchodu a transakčních clearingových řešení v rámci Citibank, kde zastával pozice Vice Prezidenta, odpovědného za divize globálních klientů v České Republice. Následně řídil společný podnik Českého Telekomu, SAP a Citibank zaměřený na vybudování a provoz národního B2B internetového tržiště.
Posledních 15 let se věnuje projektům investičního bankovnictví v oblastí fúzí a akvizic (M&A), rozvoji vlastního strojírenského podniku ELITEX Machinery a inovativním projektům založeným na informačních technologiích v roli investora a podnikového architekta – Enterprise Architect (www.aplis.eu). V rámci globální poradenské společnosti A.T. Kearney se podílel na tvorbě strategie, transformaci a post-akviziční integrací podniků v Česku, Bulharsku, Kazachstánu a na Slovensku.
V oblasti výzkumu a aplikací se zabývá otázkami integračních (business process management) a důvěru vytvářejících platforem (blockchain) nezbytných pro vznik a integraci ekosystémů agilně spolupracujících subjektů v rámci průmyslu 4.0 a Smart City řešení (www.stanchev.net). Dále je to oblast bezpečnosti IT systémů, ochrana citlivých dat a know-how a zajištění kontinuity podnikání.

Registrace

Podrobnější informace Vám budou zaslány na e-mail.

We provide services to students helping them to write not https://justdomyhomework.com only homework but also narrative essays, courseworks, reports, reviews, etc.
Copyright aplis.cz, a. s. 2018