Společnost aplis.cz byla partnerem Konference Studie WEF: Konkurenceschopnost ČR 2017, Smart City/Smart Region

26.10.2017

Dne 3. 10. 2017 proběhla v Praze 5 Konference STUDIE WEF: KONKURENCESCHOPNOST ČR 2017 s tématem SMART CITY / SMART REGION. Akce probíhala pod záštitou Jiřího Havlíčka, ministra průmyslu České republiky a přilákala více než 180 vrcholných představitelů politické reprezentace, akademické sféry a businessu. Konference se formou videopříspěvku zúčastnil také Nicholas Davis, member of the board WEF.

“Využití moderních informačních technologií pozitivně ovlivní konkurenceschopnost ČR”, zdůraznil ve svém příspěvku pan Petar P. Stanchev a představil společnost Aplis Solutions jako integrátora řešení Průmyslu 4:0 v praxi. “Průmysl 4.0 – jde o novou filozofii výroby. Jde o rozsáhlé ekosystémy výrobců, dodavatelů a obchodních partnerů. Konkurence je často nahrazována spoluprácí. To přináší celospolečenskou změnu.” Řekl pan Stanchev, který je současně majitelem strojírenské firmy ELITEX Machinery.

„Města jsou důležitým zdrojem inovací a technologického pokroku, není proto překvapivé, že se technologie překlápějí i do konceptu SMART CITY. Tento koncept ale musí být uplatňován chytře, tedy s jasně vymezeným účelem a s ohledem na udržitelnost,“ říká Zdeněk Tůma, partner KPMG Česká republika, jeden z klíčových řečníků konference.

„SMART CITIES úzce souvisí s Průmyslem 4.0, který je základním atributem konkurenceschopnosti. Chytrá továrna musí mít své chytré okolí, aby řešila logistiku, energetiku, dopravu nebo datové propojeni. Je tak možné mluvit o chytrých čtvrtích, městech, regionech. Konkurenceschopnost je zajišťovaná městy a existuje korelace mezi SMART CITIES a pozicí té které země na žebříčku konkurenceschopnosti. Lepší management měst logicky vede k vyšším výkonům,“ doplňuje Miroslav Svitek, prezident CZECH SMART CITIES CLUSTERU. „Chceme jít tímto směrem, aby naše městská část byla příjemným místem k životu a užitečným pro byznys,“ shrnuje výstupy z konference radní Prahy 5 Jan Trojánek.

Konferenci spolu s CMC pořádala Praha 5, klíčovými partnery byly společnosti KPMG, FINEP, PRE, PENTA, CZECH INVEST, MASTERCARD, ČMA, VŠE a FINLEY AGENCY.
Více informací o projektu KONKURENCESCHOPNOST ČR 2017 naleznete na www.wef.cz.


And consider what https://essayclick.net/ it means for the future.